SAMMAN

Aanbestedingen

SAMMAN selecteert de juiste samenwerkingspartner en begeleidt het projectteam naar het realiseren van de opgave.

Als aanbestedende dienst – Rijkswaterstaat, ProRail, Provincie, Gemeente) is het een hele opgave om een aanbesteding vorm en inhoud te geven. Tijdens een jarenlange planfase wordt met man en macht gewerkt om de eisen helder te krijgen en de gunningscriteria vast te stellen.

Bouwen is mensenwerk en steeds meer zien we in onze praktijk dat aanbestedende diensten kiezen voor een Twee Fasen Contract waarbij voorafgaand aan de uitvoeringsfase in de uitwerkingsfase de opgave afgestemd wordt tussen de teams van  ON en OG en een eerlijke prijs overeengekomen wordt. Samenwerking wordt meer en meer als Gunningscriterium opgenomen in de leidraad.

SAMMAN geeft samen met het aanbestedingsteam dit gunningscriterium vorm: plan van aanpak samenwerking, interview, presentatie, visiedocument DOEN en samenwerkingsassessment.