SAMMAN

Tenders

Jouw organisatie heeft ingeschreven op een tender. Twee fasen contract. DOEN-project, Bouwteam constructie of een ander karakter. De opgave is complex en heeft een samenwerkingscomponent in zich.
Een hele klus om in een rap tempo als team van een groep mensen te ontwikkelen naar een team dat in onderlinge samenhang tot grootse prestatie komt: het opleveren van geweldige EMVI-plannen en een teamprestatie leveren.


SAMMAN ondersteunt bij de samenstelling van het Tenderteam door op basis van de leidraad, kenmerken van de opgave en het ‘karakter’ van het aanbestedende team een profiel te maken van het tenderteam dat de meeste kans maakt op succes. Wij werken samen met de tendermanager en het team toe naar het maken van een zeer succesvol Plan van Aanpak Samenwerking of Visiedocument, afhankelijk van de uitvraag.
Wij bereiden het team voor op de dialoogfase door te trainen en te reflecteren.

Wij bereiden de sleutelfunctionarissen gedegen voor op het succesvol uitvoeren van het samenwerkingsassessment als dat onderdeel is van de gunning. Met het volste vertrouwen en als één team gaan de sleutelfunctionarissen het assessment in.

SAMMAN blijft na gunning aan boord als samenwerkingscoach om de teams van ON en OG in elkaar te weven tot een krachtig en soepele textuur.