SAMMAN

Systemisch werk

Systeem Dynamiek in Organisaties

Dat wat dwarrelt zorgt vaak voor onnodige ruis. Ruis is er veelal rondom zaken die al langer spelen, niet benoemd mogen worden, ongrijpbaar zijn….. En juist in die gevallen biedt een systemische blik uitkomst.

Een systemische blik is:

  • Uitzoomen: niet naar het probleem kijken als probleem, maar het probleem als ‘oplossing’ zien voor iets anders
  • Het patroon serieus nemen, bloot leggen en onderzoeken in plaats van verklaren
  • Een prachtige, waardevrije manier van werken waardoor er meer ruimte in personen, teams en organisatie kan komen om dat te doen wat de bedoeling is.

Vraagstuk? Je kunt denken aan de volgende vraagstukken:

  • het loopt al een poos stroef in mijn team, wat zou daarachter zitten?
  • In onze organisatie is een angst cultuur, waar kan dat vandaan komen
  • Ik merk enige tijd dat er onrust is in mijn team…. Heb geen idee waar het vandaan komt
  • Ik merkt ontwikkeling X in mijn organisatie… en ben nieuwsgierig daar meer over te weten te komen
  • Ik voel al tijden dat ‘de markt’ aan het veranderen is…… ben nieuwsgierig naar de beweging
  • Ik zit op deze functie en merk sinds mijn aanstelling dat ik niet echt voeten aan de grond krijg bij afdeling X / persoon Y….
  • ….. en dat wat er bij jou speelt.

Systemisch werken

Middels een organisatieopstelling krijgt de vraagsteller inzicht in de ineffectieve patronen. In vervolgsessies worden effectieve patronen ontwikkeld die bijdragen aan een vitale organisatie dynamiek. Een aantal Systemische coaching sessies geeft helderheid en perspectief op een soepel vervolg van een verstrikte samenwerking.

Systemisch opstellen

De begeleider heeft een verkennend interview met de vraaginbrenger. Tijdens het interview wordt de vraag verkend, helder gemaakt en de context achter de vraag verkend. Vanuit het verkennend interview komt een aantal ‘elementen’ naar boven die spelen rondom de vraag.
Die elementen worden ‘opgesteld’ in de ruimte. De elementen worden gerepresenteerd door personen of voorwerpen. We onderzoeken in de opstelling op welke wijze die elementen zich tot elkaar en de vraag verhouden. Een opstelling is inzicht gevend en geeft geen knip en klare oplossing. 

Systemisch coachen

De coach verkent samen met de coachee zijn of haar vraag. Middels prikkelende en  rake vragen wordt verhelderd, kan inzicht in en zicht op de volgende stap verkregen worden.
Het aantal sessies is afhankelijk van de vraag. Gemiddeld omvat een traject 5 sessies inclusief de intake.