SAMMAN

Wie zijn wij:

SAMMAN brengt professionals in teamontwikkeling, teambuilding, teamcoaching, procesbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling samen.

Tanja Mars, oprichter
Tanja Mars

Tanja Mars,
“Beweging creëren in mensen, tussen mensen, in teams en organisaties… daar kun je mij voor wakker maken. Als Organisatiepsycholoog ben ik gefascineerd door wat mens en organisatie – letterlijk – in gang zet en belemmert om vanuit hun talenten bij te dragen aan de doelstellingen van het team en de organisatie.
Als teamcoach werk ik geduldig, liefdevol scherp, concreet, met focus op de menselijke processen en gericht op het te bereiken doel. Vanuit mijn kennis en ervaring weet ik dat het inzichtelijk maken van functionele en disfunctionele gedragspatronen helpt om de rol die iemand inneemt binnen een team of organisatie effectief te richten op het gemeenschappelijk doel. Ik geniet ervan als een groep mensen van samen-werken ontwikkelt naar samenwerken en met meer bevlogenheid bijdraagt aan de gestelde doelen.”

Ronald Nootenboom,

Mirjam Molenaar,
“In mijn werk merk ik tijdens overleggen en sessies in teams dat de momenten van echt open contact vaak zeldzaam zijn. Van momenten waarin informatie concreet wordt en iedereen glashelder is wat er is gezegd en afgesproken, voor die momenten van echt contact in een team wordt ik vrolijk. Wanneer het echt ergens over gaat, iemand zich laat zien, en de ander de openheid beantwoordt. Dat zijn soms te vaak zeldzame momenten, maar die momenten zijn keihard nodig in de samenwerking in een team.

De realiteit is immers dat we vaak invullen voor de ander, wel denken te weten wat er is afgesproken zonder dat te checken, of al voorspellen hoe de ander gaat reageren. Het voortborduren in bestaande patronen. Ik help het team daarbij door zelf mijn aannames te checken – die hebben we namelijk allemaal – en open te zijn in wat ik hoor en merk bij mezelf en in het team. Op die manier nodig ik de teamleden uit hetzelfde te doen. Dan ontstaan vanzelf nieuwe patronen, sterke verbindingen en een goed sociaal weefsel. Dan ga ook ik met een goed gevoel naar huis.”

Maarten-Pieter van der Vlugt,

Ronald Jansen,
“Aangesloten zijn met de groep als geheel, dat geeft mij de informatie die ik nodig heb om een team te kunnen helpen. Dat lukt alleen als er echte verbinding ontstaat, want alleen dan voel en ervaar ik wat de invloed van de groep als geheel is op het gedrag van de individuele leden. Het geeft mij een enorme voldoening als ik teams diezelfde ervaring kan meegeven. De ervaring van echt met elkaar in verbinding staan om de groepsdynamiek op te merken en de ervaring van het gebruiken van groepsdynamiek om als team meer gedaan te krijgen. Die teams blinken uit!”

Diederik Steeman,