Auteur: <span>admin</span>

SAMMAN

Creëert een veilige teamdynamiek waarin teamleden zichzelf laten zien en elkaar écht leren kennen; in project-, management-, directie- en bouwteams.Ondersteunt en inspireert tenderteams om een optimale score te behalen op het Gunningscriterium Samenwerking. Blijft aan …