SAMMAN

SAMMAN

Creëert een veilige teamdynamiek waarin teamleden zichzelf laten zien en elkaar écht leren kennen; in project-, management-, directie- en bouwteams.
Ondersteunt en inspireert tenderteams om een optimale score te behalen op het Gunningscriterium Samenwerking.

Blijft aan boord als samenwerkingscoach en begeleidt en monitort de samenwerking.

Begeleidt aanbestedingsteams om het kwaliteitscriterium samenwerking vorm te geven in de aanbesteding:
– teamontwikkeling
– leidraad teksten
– vormgeven en uitvoeren samenwerkingsassessment

Begeleidt de samenwerking tussen mensen, in teams en tussen teams, in organisaties en tussen organisaties.

Werkt vanuit het systemisch gedachtengoed, wat inhoudt dat niets op zichzelf staat.
Issues in een team zijn een reflectie van het grotere systeem, de organisatie, waarin het team werkt.